Kris Wu

SWEET SIXTEEN, (aka XIA YOU QIAO MU), Foreground: Kris WU, 2016. © China Lion Film Distribution

SWEET SIXTEEN, (aka XIA YOU QIAO MU), Foreground: Kris WU, 2016. © China Lion Film Distribution

Image 1 of 11

SWEET SIXTEEN, (aka XIA YOU QIAO MU), Kris WU, 2016. © China Lion Film Distribution

SWEET SIXTEEN, (aka XIA YOU QIAO MU), Kris WU, 2016. © China Lion Film Distribution

Image 2 of 11

SWEET SIXTEEN, (aka XIA YOU QIAO MU), Kris WU, 2016. © China Lion Film Distribution

SWEET SIXTEEN, (aka XIA YOU QIAO MU), Kris WU, 2016. © China Lion Film Distribution

Image 3 of 11

SWEET SIXTEEN, (aka XIA YOU QIAO MU), Kris WU, 2016. © China Lion Film Distribution

SWEET SIXTEEN, (aka XIA YOU QIAO MU), Kris WU, 2016. © China Lion Film Distribution

Image 4 of 11

XXX: RETURN OF XANDER CAGE, KRIS WU, 2017. PH: MICHAEL GIBSON/©PARAMOUNT

XXX: RETURN OF XANDER CAGE, KRIS WU, 2017. PH: MICHAEL GIBSON/©PARAMOUNT

Image 5 of 11

XXX: RETURN OF XANDER CAGE, FROM LEFT: VIN DIESEL, KRIS WU, 2017. © PARAMOUNT

XXX: RETURN OF XANDER CAGE, FROM LEFT: VIN DIESEL, KRIS WU, 2017. © PARAMOUNT

Image 6 of 11

XXX: RETURN OF XANDER CAGE, FROM LEFT: KRIS WU, RORY MCCANN, 2017. © PARAMOUNT

XXX: RETURN OF XANDER CAGE, FROM LEFT: KRIS WU, RORY MCCANN, 2017. © PARAMOUNT

Image 7 of 11

XXX: RETURN OF XANDER CAGE, FROM LEFT: KRIS WU, RUBY ROSE, RORY MCCANN, VIN DIESEL, 2017. PH: GEORGE KRAYCHYK/© PARAMOUNT

XXX: RETURN OF XANDER CAGE, FROM LEFT: KRIS WU, RUBY ROSE, RORY MCCANN, VIN DIESEL, 2017. PH: GEORGE KRAYCHYK/© PARAMOUNT

Image 8 of 11

XXX: RETURN OF XANDER CAGE, KRIS WU, 2017. PH: GEORGE KRAYCHYK/© PARAMOUNT

XXX: RETURN OF XANDER CAGE, KRIS WU, 2017. PH: GEORGE KRAYCHYK/© PARAMOUNT

Image 9 of 11

XXX: RETURN OF XANDER CAGE, KRIS WU (LEFT), 2017. PH: MICHAEL GIBSON. ©PARAMOUNT

XXX: RETURN OF XANDER CAGE, KRIS WU (LEFT), 2017. PH: MICHAEL GIBSON. ©PARAMOUNT

Image 10 of 11